Letecký Športový Klub Zvolen

Letecký Športový Klub Zvolen

Letecký Športový Klub Zvolen

LZNIVA RWY 35

Čas v samotnej fotke je UTC, čas na stránke pod miniatúrou fotky je Local Time.

Fotky z predchádzajúceho dňa