Letecký Športový Klub Zvolen

Letecký Športový Klub Zvolen

Letecký Športový Klub Zvolen

Pozor zmena spodnej hranice LZR 225A/B/C + zriadenie LZR241 GND/4000 AMSL

(C0865/22 NOTAMN
Q)LZBB/QRRCH/IV /BO/W/000/080/4840N01926E009
A)LZBB B)2205231002 C)2208232359EST
E)SPODNA HRANICA LZR225C ZMENENA NA GND. REF ENR 5.1.3.
F)GND G)8000FT AMSL )
(C0864/22 NOTAMN
Q)LZBB/QRRCH/IV /BO/W/000/080/4830N01924E008
A)LZBB B)2205231000 C)2208232359EST
E)SPODNA HRANICA LZR225B ZMENENA NA GND. REF ENR 5.1.3.
F)GND G)8000FT AMSL )
(C0863/22 NOTAMN
Q)LZBB/QRRCH/IV /BO/W/000/080/4826N01906E019
A)LZBB B)2205231000 C)2208232359EST
E)SPODNA HRANICA LZR225A ZMENENA NA GND. REF ENR 5.1.3.
F)GND G)8000FT AMSL )
Zriadenie LZR241 (strana 3)