Letecký Športový Klub Zvolen

Letecký Športový Klub Zvolen

Letecký Športový Klub Zvolen

Vznik dočasne obmedzených priestorov LE WEST a LE EAST

V dňoch 7.6.-23.6.2021 sa uskutoční na letisku Sliač medzinárodné vojenské cvičenie Slovak Shield (SLSD2021). V súvislosti s týmto cvičením vznikne dočasne obmedzený vzdušný priestor, ktorý nie je publikovaný v AIP SR a môže dôjsť k čiastočnému obmedzeniu ostatnej letovej prevádzky. Ide o priestor pod názvom LE WEST(červenou ohraničený) a LE EAST(žltou ohraničený). Je priľahlým priestorom východne a západne LZR24(Lešť) a nachádza sa pod… (read more)

Podporte obnovu letiska Dobrá Niva 2% dane

Ak chcete podporiť náš klub a obnovu letiska Dobrá Niva 2% zo svojej dane uvádzame tu potrebné údaje. IČO: 42001056 Právna forma: Občianske združenie Obchodné meno: Letecký športový klub o. z. Sídlo: J.Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen Presný postup nájdete na:http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-na-poukazanie-2-pre-zamestnancov/ resp. http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-fyzicke-osoby/ Daňové priznanie je možné vyplniť napr. na https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.414.html#r910a Za Vašu podporu vopred… (read more)

Ukončenie NOTAM C0581/20

Dňom 15.5.2020 bol ukončený NOTAM C0581/20, ktorý oznamoval neposkytovanie ATS v priestoroch CTR a TMA LZSL a korešpondujúcich LZR225 a LZR225A-D. Stanoviská LZSL TWR a LZSL APP od 15.5.2020 znovu poskytujú ATS v súlade s AIP SR. Teda pondelok-nedeľa v čase 05:30-17:30 UTC. Znovu je teda potrebné dodržiavať štandardné vstupno-výstupné body (Kremnica, Ľubietová, Vígľaš a… (read more)

Dôležitá zmena postupov pre prílet odlet na/z LZNIVA

POZOR, dôležitá zmena!!! S platnosťou od 8. apríla 2020 sa menia postupy pre prílety a odlety z plochy Dobrá Niva počas platnosti správy NOTAM C0581/20 zo dňa 26.03.2020 nasledovne: odlety z/prílety na plochu Dobrá Niva výhradne cez bod Babiná letové prevádzkové služby sú poskytované pracoviskom Sliač VEŽA 122,905 MHz v súlade s triedou vzdušného priestoru „D“ lety je možné vykonávať… (read more)

Predvianočné lietanie

V stredu 19.12.2018 sme stihli ešte posledné pekné predvianočné počasie.

Uzávera letiska 20.-21.7.2018

V dňoch 20.-21.7.2018 bude letisko Dobrá Niva uzavreté pre leteckú prevádzku. https://www.facebook.com/events/150237939003485/ Za pochopenie Ďakujeme Váš LSK

Školenie leteckého personálu 26.3.2018

Pre túto sezónu prebehlo v hoteli Tenis. Zaoberali sme sa opakovaním rozdelenia vzdušného priestoru v SR a čiastočne v ČR, novým rozdelením priestorom CTR/TMA LZSL a priľahlých TRA a TSA a rozborom LMU z roku 2017. V neposlednom rade novou koordinačnou smernicou medzi LZSL a plochou Dobrá Niva platnou od 29.3.2018. Táto je dostupná na… (read more)

Podporte obnovu letiska Dobrá Niva 2% dane

Ak chcete podporiť náš klub a obnovu letiska Dobrá Niva 2% zo svojej dane. Môžte tak urobiť prostredníctvom priloženého formulára. Vyhlasenie_FO_2017_LSK Presný postup nájdete na:http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-na-poukazanie-2-pre-zamestnancov/ resp. http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pre-fyzicke-osoby/ Za Vašu podporu vopred ďakujeme. LSK