Letecký Športový Klub Zvolen

Letecký Športový Klub Zvolen

Letecký Športový Klub Zvolen

Letisko Dobrá Niva (LZDN)

V auguste 2008 sa náš klub stal majiteľom letiska pre poľnohospodárske práce pri obci Dobrá Niva. Toto letisko sa nachádza 10 km južne od mesta Zvolen, pri hlavnej ceste E77 (66) smerom na Šahy medzi obcami Podzámčok a Dobrá Niva. Je tvorené trávnatým vzletovým a  pristávacím pásom o rozmeroch 560 x 35 m, v ktorom je situovaná spevnená vzletová a pristávacia dráha (VPD) o rozmeroch 500 x 12 m. Na južnom konci VPD je zriadená manipulačná plocha o rozmeroch 50 x 50 m. Povrch VPD a manipulačnej plochy je asfaltový.

VPD je orientovaná v smere 166º/346º a v jej strede je umiestnený vzťažný bod s nadmorskou výškou 349 m / 1146ft n.m. Na koncoch VPD sú zriadené predpolia o rozmeroch 30 x 35 m. Únosnosť VPD a manipulačnej plochy je 5700kg/m² sa počas roka nemení. Prístup na letisko je možný po asfaltovej ceste priamo z hlavnej cesty E77 (66) pred železničnou stanicou Dobrá Niva smerom od Zvolena.

Dobrá Niva VFR manuál

Počasie na LZDNCenter map
Traffic
Bicycling
Transit
Google MapsGet Directions