Letecký Športový Klub Zvolen

Letecký Športový Klub Zvolen

Letecký Športový Klub Zvolen

Vznik dočasne obmedzených priestorov LE WEST a LE EAST

V dňoch 7.6.-23.6.2021 sa uskutoční na letisku Sliač medzinárodné vojenské cvičenie Slovak Shield (SLSD2021). V súvislosti s týmto cvičením vznikne dočasne obmedzený vzdušný priestor, ktorý nie je publikovaný v AIP SR a môže dôjsť k čiastočnému obmedzeniu ostatnej letovej prevádzky. Ide o priestor pod názvom LE WEST(červenou ohraničený) a LE EAST(žltou ohraničený). Je priľahlým priestorom východne a západne LZR24(Lešť) a nachádza sa pod LZR225A Sliač a je súčasťou priestoru triedy G (viď obr.).

Spomenutý priestor bude aktívny v dňoch od 7.6.-23.6.2021 v čase 06:00-16:00 UTC od GND – 4000ft AMSL a budú v ňom vykonávané činnosti súvisiace s výcvikom a aktivitami vojenského letectva.

Súradnice LE WEST:

481900N 0184728E – 481814N 0190400E – 481955N 0191450E – 482142N 0191334E – 482410N 0191605E – 482546N 0192009E – 482602N 0192009E – 481900N 0184728E

Súradnice LE EAST:

482602N 0192009E – 482546N 0192009E – 482114N 0192328E – 482447N 0193359E – 482542N 0193402E – 482602N 0192009E

Podmienkou schválenia a následného publikovania priestorov LE WEST a LE EAST Dopravným úradom SR je proces posúdenia bezpečnosti systému zo strany žiadateľa. V uvedenom priestore môže dôjsť k neúmyselnému vstupu prevádzky z priestoru triedy G do predmetných priestorov a môže dôjsť k zrážke alebo zblíženiu lietadiel vo vzduchu, a tak jednou z implementačných požiadaviek je aj „Informovanie aeroklubov o dočasnom vytvorení obmedzeného priestoru západne a východne priestoru LZR24 Lešť a to Letisko Očová a plochy Dobrá Niva, AK Lučenec. V zmysle uvedeného Vás týmto informujem o vytvorení dočasne obmedzeného priestoru LE WEST a LE EAST.

Vstup do priestoru bude povolený iba vojenskému letectvu, letom lietadiel vykonávajúcich činnosť pátrania po lietadlách a záchrany ľudského života a letom zdravotníckej záchrannej služby.

Vzniknutý priestor  bude publikovaný správou NOTAM.

Riadenie letovej prevádzky v tomto priestore bude zabezpečovať Stanovište OAT Bratislava na frekv. 125,000MHz.