Letecký Športový Klub Zvolen

Letecký Športový Klub Zvolen

Letecký Športový Klub Zvolen

Školenie leteckého personálu 26.3.2018

Pre túto sezónu prebehlo v hoteli Tenis. Zaoberali sme sa opakovaním rozdelenia vzdušného priestoru v SR a čiastočne v ČR, novým rozdelením priestorom CTR/TMA LZSL a priľahlých TRA a TSA a rozborom LMU z roku 2017.

V neposlednom rade novou koordinačnou smernicou medzi LZSL a plochou Dobrá Niva platnou od 29.3.2018.

Táto je dostupná na adrese http://lsk.sk/pre-pilotov/