Letecký Športový Klub Zvolen

Letecký Športový Klub Zvolen

Letecký Športový Klub Zvolen

Ukončenie NOTAM C0581/20

Dňom 15.5.2020 bol ukončený NOTAM C0581/20, ktorý oznamoval neposkytovanie ATS v priestoroch CTR a TMA LZSL a korešpondujúcich LZR225 a LZR225A-D.

Stanoviská LZSL TWR a LZSL APP od 15.5.2020 znovu poskytujú ATS v súlade s AIP SR. Teda pondelok-nedeľa v čase 05:30-17:30 UTC.

Znovu je teda potrebné dodržiavať štandardné vstupno-výstupné body (Kremnica, Ľubietová, Vígľaš a Hronská Breznica) pre prílet a odlet do a z týchto priestorov.