Letecký Športový Klub Zvolen

Letecký Športový Klub Zvolen

Letecký Športový Klub Zvolen

Očovskí bačovia

HISTÓRIA A OCENENIA SKUPINY

Slovenská letecká skupina „Očovskí Bačovia” vznikla v roku 1981, teda v roku 2013 pôsobila už 33. sezónu. Za toto obdobie absolvovala 198 vystúpení, z toho 81 v zahraničí. Je jedinou skupinou na svete , ktorá je od roku 2003 tvorená vlečným lietadlom Z 137 T a štyrmi vetroňmi (L-13, L-23 Blaník). Do tohto roku skupina účinkovala na leteckých dňoch v zostave štyroch vlečných motorových lietadiel Z 142 a štyroch vetroňov L 13.

Zaujímavosťou je, že v teame lietajú amatéri s rozdielnym vekom (27-67 rokov), povolaním aj leteckými skúsenosťami. Všetci členovia skupiny lietajú od svojich pätnástich rokov a všetci sú inštruktori lietania. Majú nalietané od 800 do 3000 letových hodín. Rozdielne sú aj ich profesie – napríklad automechanik, profesionálny pilot, rušňovodič vo výslužbe, lekár, obchodný zástupca. Napriek tomu ich spoločné hobby spája už viac ako 20 rokov a sú samozrejme dobrými priateľmi aj mimo letiska.

Od sezóny 2005 skupina pôsobí pod hlavičkou Občianskeho združenia „Letecký športový klub“ so sídlom vo Zvolene, ktoré založili členovia skupiny.

Od roku 1999 je letecká skupina „Očovskí Bačovia„ držiteľom „DIPLOME D´HONNEUR“, čestného diplomu medzinárodnej leteckej federácie FAI so sídlom vo švajčiarskom Laussane, za prínos v skupinovom lietaní. V roku 2013 boli členovia skupiny ocenení Cenou predsedu BBSK ako „Najlepší kolektív BBSK“.

Skupina sa každý rok zúčastňuje na približne desiatich leteckých dňoch na Slovensku, aj v zahraničí. Pozvaní do rôznych krajín je však podstatne viac (Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Taliansko, Poľsko, Veľká Británia, Nórsko, USA, Indonézia, Dánsko, Slovinsko, Maďarsko, Srbsko, Líbya, Južná Kórea).

V minulých rokoch skupina zožala úspech na leteckých dňoch v Nemecku, Taliansku, Slovinsku, Poľsku, Rakúsku. Od roku 1998 sa pravidelne záčastňuje leteckých dní v Českej republike, vrátane CIAF (Czech International Air Fest) v Brne a Hradci Králové. Niekoľko krát za svoju históriu bola ocenená aj cenami s medzinárodným významom. V rámci „Slovenského večera“ na majstrovstách Európy v bezmotorovom lietaní v Nitre, v r. 2005, piloti skupiny dokonca v priebehu jednej hodiny dvakrát prekonali slovenský rekord, keď vykonali päťvlek a neskôr šesťvlek (6 vetroňov za jedným motorovým lietadlom). Svetový rekord, zapísaný aj v Guinesovej knihe rekordov je „sedemvlek“, vykonaný českými pilotmi v roku 2004. Skupine slovenských plachtárov pod organizáciou tímu Očovskí Bačovia sa tento podarilo prekonať 11.6.2006 na vojenskej leteckej základni Otta Smika Sliač, kedy súčasne za motorovým lietadlom Z 137 T úspešne vzlietlo 9 vetroňov.

Rekordný aero 9-vlek (Turbo Čmelák + 9x Blaník), Sliač 11.6.2006

Do roku 2003 skupina účinkovala na leteckých dňoch v zostave štyroch motorových vlečných lietadiel Z 142 a štyroch vetroňov L 13 Blaník. Začiatok sezóny 2003 bol však pre skupinu poznamenaný veľmi smutnou udalosťou. Pri výkone svojho povolania 26.3.03 tragicky zahynul vo veku 46 rokov ako pilot “práškár” člen skupiny motorových lietadiel Ing. Peter Benko. Peter bol oporou skupiny tak svojimi leteckými skúsenosťami pri nalietaných viac ako 8 000 hodinách na 18 typoch lietadiel, ako aj vždy dobrou náladou, entuziazmom a zdravým zanietením pre problematiku skupiny “Očovskí Bačovia” od jej vzniku v roku 1981. Pre skupinu je to strata, ktorú sa doposiaľ nepodarilo nahradiť. Od tejto udalosti piloti motorovej časti skupiny prestali účinkovať na vystúpeniach s vlastným programom.

PILOTI

Základnú zostavu pre sezónu 2013 tvorili piloti:

L – 23 team:

1. Ing. Martin Tišliar

vedúci

narodený 9.8.1985

lieta od roku 2001

nalietaných 3000 hodín

na 17 typoch lietadiel

v skupine od roku 2008 /náhradník 2002-2007/

profesia: profesionálny dopravný pilot

2. Ľuboslav TOMAŠOVIČ

ľavé krídlo

narodený 16.8.1947

lieta od roku 1963

nalietaných 2200 hodín

na 18 typoch lietadiel

v skupine od roku 1981

profesia: rušňovodič v dôchodku, t.č. zamestnanec ASR

3. Jozef LALÍK

pravé krídlo

narodený 20.9.1949

lieta od roku 1965

nalietaných 1800 hodín

na 12 typoch lietadiel

v skupine od roku 1981

profesia: technik Osobnej Automobilovej Dopravy

4. MUDr. Branislav OLTUS

uzatvára skupinu

narodený 21.10.1962

lieta od roku 1978

nalietaných 800 hodín

na 6 typoch lietadiel

v skupine od roku 1995 /náhradník 1993-1994/

profesia: lekár – ortopéd, rehabilitačný lekár

 

NÁHRADNÍK:

Jozef Prokay

narodený 11.2.1986

lieta od roku 2002

nalietaných 400 hodín

na 5 typoch lietadiel

vo výcviku od r. 2003

profesia: obchodný zástupca

 

PILOTI Z 137 T Turbo Čmelák – vlečné lietadlá

 Július Kováčik

narodený 21.9.1961

lieta od roku 1978

nalietaných 13 000   hodín /82 000 štartov/

na 37 typoch lietadiel

profesia:  profesionálny pilot, námestník AERO Slovakia, s.r.o

Róbert Makovíny

narodený 20.3.1969

lieta od roku 1984

nalietaných 2 250 hodín /10 000 štartov/

na 21 typoch lietadiel

v skupine od roku 1999 /náhradník 1993-1998/  od 2008, vlekár

profesia:  podnikateľ – majiteľ autodielne

VYSTÚPENIE

Po unikátnom štarte obvykle štvorvlekom za lietadlom Z 137 T Turbo Čmelák, skupina stúpa do výšky 1200 metrov. Stúpanie vo vleku je 2 m/s. Po prvýkrát bol členmi skupiny vykonaný v r. 2001. Po vypnutí vlečných lán začínajú piloti klzákov predvádzať svoje majstrovstvo – lietanie v rôznych formáciách. Let je doplnený dymovými efektami, jeho rýchlosť sa pohybuje od 90 km/h do 250 km/h. Zostava je zakončená efektným prieletom klzákov na maximálnej rýchlosti vo výške niekoľkých metrov nad plochou letiska, (Tišliar, Lalík), pričom prvý (Tomašovič) a posledný (Oltus) urobia premet.

Vzdialenosti medzi jednotlivými lietadlami sú asi 3 metre. Celé vystúpenie trvá 7 minút. Zostava sa lieta v sprievode hudby (Enya- Only time, príp. Vangelis- Conquere the paradise)

Ukážku je možné alternatívne doplniť zoskokom parašutistu z krídla vetroňa, čo je pre divákov veľmi atraktívne, prípadne sólo akrobatickým vystúpením klzáku.

NÁZOV  “Očovskí bačovia”

Meno teamu „Očovskí Bačovia má pôvod v skutočnosti, že kraj okolo Očovej je známy tradičným chovom oviec a tiež aj ľudovou piesňou „Detvianski žandári“, v ktorej sa spieva o očovskom bačovi. Spočiatku žartovný názov skupiny, ktorý vznikol pri stretnutiach s leteckými kolegami zo Slovenska, sa postupne vžil a stal sa tradíciou známou už aj v zahraničí, aj keď jeho preklad spôsobuje komentátorom leteckých dní nemalé problémy. Kvôli tejto, už dlhoročnej tradícii je v znaku Slovenského aeroklubu Očová „baran letiaci v lietadle“.

BÝVALÍ ČLENOVIA

Je potrebné spomenúť aj pilotov, ktorí za roky pôsobenia skupiny prispeli k jej zavedeniu do širokého povedomia nielen odbornej leteckej verejnosti, ale najmä návštevníkom leteckých show doma aj zahraničí.

Sú to: piloti skupiny motorových lietadiel –

Pavel Dorot, majster športu v leteckej navigácii

Ing. Jozef Moravčík

Ing. Peter Benko

Ivan Martinka

Piloti vetroňov:

Juraj Huliak

Tomáš Rakús

Doc. Ing. Pavel Beňo, PhD.

NA ČOM PRACUJEME TERAZ?

Už v týchto dňoch piloti skupiny obdržali pozvanie k účasti na zahájení majstrovstiev sveta v bezmotorovom lietaní na jar roku 2014 v poľskom Leszne, realizácia čoho je však spojená s veľkým úsilím organizačným, zadovážením potrebnej techniky, finančných prostriedkov a pod.

Očovskí bačovia sa na stretnutie s vami tešia na  niektorom z vystúpení v sezóne 2014

LETECKÉ DNI – VYSTÚPENIA „ OČOVSKÍ BAČOVIA“

1979                30.6.-l.7.         LD Vajnory vystúpenia v trojke L – 13

1980                20.9.                LD s „Květy“

1981                5.-6.9.             LD Kunovice /LET/ premiéra 4x L 13

l982                 27.7.                LD Lučenec /MS v parašutizme/

1983                26.6.                LD Dubnica n/V

                        3.-4.9.             LD Praha – Letňany

1984                26.8.                LD Očová /40. Výročie SNP/

                        16.9.                LD s „ Květy „ Holešov

                        6.10.                LD Prostějov /50 rokov AK/ premiéra 4x Z 142

1985                23.-24.8.         LD České Budějovice – Hosín / ME v akrobacii/

                        8.9.                  LD Dubnica n/V  / ME v navigácii/

                        14.9.                LD Lučenec

1986                30.-31.8.         LD Bratislava- Vajnory / 35 rokov Zväzarmu/

                        20.9.                LD Ružomberok

                        5.10.                LD Martin

1988                11.6.                LD Košice

                        18.6.                LD Prievidza

                        21.8.                LD Sliač

                        11.9.                LD Žilina / VŠDS/

1989                11.6.                LD Dubnica n/V

                        27.8.                LD Očová / 45. Výročie SNP/

                        16.9.                LD Košice

                        17.9.                LD Ružomberok

                        23.9.                LD Nitra

                        8.9.                  LD Prievidza

1991                18.5.                Wiener Neustadt /Rakúsko/

                        1.6.                  LD Piešťany

                        20.7.                LD Očová

                        3.8.                  LD Lučenec / MS para RW/

                        21.9.                LD Poprad

1992                30.8.                LD Ružomberok

                        4.-5.9.             CSIAF 92 Bratislava- Ivánka

1993                29.5.                LD Sliač

                        11.9.                SIAD 93 Košice

1994                28.5.                LD Sliač

                        14.8.                LD Ružomberok

                        20.-21.8.         SIAD 94 Bratislava

                        28.8.                LD Očová 94 /50 r. SNP/

1995                20.-21.5.         SIAD 95 Bratislava – Ivánka

                        3.6.                  LD Sliač

                        26.8.                LD Očová

                        9.9.                  LD Žilina

1996                1.6.                  LD Sliač

                        22.6.                LD Nitra

                        6.-7.7.             Flugtag Laupheim / Nemecko/ 25 r. BW-LSR

                        14.7.                LD Spišská Nová Ves

                        25.8.                LD Ružomberok

                        31.8.                LD Dubnica n/V

                        7.9.                  SIAD 96 Košice

1997                31.5.                LD Sliač

                        21.-22.6.         SIAD 97 Bratislava – Ivánka

                        31.7.                LD Spišská Nová Ves

                        16.8.                LD Partizánske – premet L – 13

                        31.8.                LD Očová

                        6.-7.9.             Airshow L Aquila /Taliansko/

1998                23.-24.5.         LD Brno – Tuřany 98 / ČR/

                        30.5.                LD Sliač

                        12.7.                LD Spišská Nová Ves

                        2.8.                  LD Dubnica n/V

                        8.8.                  LD Nitra

                        23.8.                LD Trenčín /Majstrovstvá sveta v let. akrobacii/ – 2x premet L – 13

                        29.-30.8.         CIAF 98 Hradec Králové /ČR/

1999                1.-2.5.             LD Brno – Tuřany /ČR/

                        5.-6.6.             SIAD 99 Bratislava – Ivánka

                        19.6.                LD Žilina

                        26.6.                LD Sliač

                        29.8.                LD Očová 99

                        3.-4.9.             CIAF 99 Hradec Králové /ČR/

                        17.-18.9.         LD Jihlava /ČR/

2000                3.6.                  LD Sliač

                        16.-17.6.         LD Brno – Tuřany /ČR/

                        27.8.                LD Ružomberok

                        2.-3.9.             CIAF 2000 Hradec Králové /ČR/

                        9.-10.9.           Praha Letňany – Medzin. výstava  „ Letadla a létaní“ /ČR/

                        16.-17.9.         LD Jihlava /ČR/

2001                12.-13.5.         LD Brno – Tuřany /ČR/

                        9.6.                  LD Sliač

                        7.7.                  LD Trenčín

                        26.8.                LD Ražňany

                        2.9.                  CIAF 2001 Hradec Králové /ČR/

                        29.9.                Majstrovstvá Slovenska v akrobacii klzákov Nitra – 1.x štvorvlek za Z 37 T Zároveň 100. verejné vystúpenie

                        11.10.              Štúrovo, otváranie mosta Márie Valérie – 4x Z 142

2002                l8.-19.5           LD Brno- Tuřany /ČR/ – FAI World Grand Prix Aviation 2x štvorvlek za Z 37 T + 2x Z 142 team

                        1.6.                  LD Sliač

                        8.-9.6.             SIAD 2002 Bratislava – Ivánka

                        15.6.                Beograd /YU/ „Aviamiting 2002“ – Z 142 team

                        7.7.                  LD Aero Slovakia Nitra /2x vyst. – klasika+ štvorvlek/      

                        25.8.                LD Ružomberok

                        25.8.                LD Ražňany / dva letecké dni za jeden deň/

                        31.8.-1.9.        CIAF 2002 Hradec Králové /ČR/

                        7.7.                  LD Kunovice

                        14.-15.9.         LD Jihlava

2003                3.-4.5.             LD Brno – Tuřany /ČR/

                        31.5.                LD Sliač

                        28.6.                LD Žilina

                        5.7.                  LD Nitra – zahájenie MS v plachtení /štvorvlek/

                        12.7.                LD Nové Zámky /40. výročie AK štvorvlek/

                        24.8.                LD Ražňany /50. výročie AK štvorvlek/

2004                8.-9.5              LD Praha – Kbely /ČR Z 137 T, Z 226, Z 142/

                        15.-16.5.         LD Air Picnic Goraszka – Varšava/PL 3xWilga, Jak 12/

                        6.6.                  LD Ptuj /Slovinsko/ /2x Z 37A/

                        26.6.                LD Nové Zámky /štvorvlek/

                        29.8.                LD Dubnica – bez vystúpenia /havária ultralightu, +Z 526F/

                        4.-5.9.             CIAF 2004 Brno – Tuřany /2x štvorvlek/

2005                4.-5.6.             LD Air Picnic Goraszka – Varšava, /PL/, 4x Wilga

                        12.6.                LD Poprad /štvorvlek/

                        3.7.                  LD Nové Zámky /štvorvlek/

                       15.7.                ME v plachtení Nitra – Slovenský večer –  päťvlek, šesťvlek –  v priebehu hodiny dva slovenské rekordy

                        21.8.                LD Ražňany /štvorvlek/

                        10.-11.9.         CIAF 2005 Brno – Tuřany /2x štvorvlek/

2006                27.-28.5.         LD Poprad /2x štvorvlek/

                         10.6.                LD SAF Sliač /päťvlek – Rumanovský sólo akrobacia/

                        11.6.                Sliač – svetový rekord /Guiness/ – deväťvlek

                        2.7.                  LD Nové Zámky /štvorvlek/

                        9.7.                  LD Lučenec /štvorvlek/

                        26.8.                LD Spišská Nová Ves /štvorvlek/

                        3.9.                  LD Dubnica n/V /štvorvlek/   Robo

                        16.-17.9.         LD Jihlava /ČR/ L 60, 2x Z 226

2007                16.-17.6.         LD SAF Piešťany /2x štvorvlek/

                        23.-24.6.         LD  Poprad /1x štvorvlek, 1x dva dvojvleky/

                        30.6.                LD Prešov /štvorvlek/

                        28.7.                LD Holíč /štvorvlek Prokay sólo/

                        8.-9.9.             CIAF 2007 Brno-Tuřany /1x štvorvlek –zlé počasie v nedeľu/

2008                31.05.              AP Pardubice (4x Z/226) spolu s českými pilotmi

                        14.-15.6.         IFD Hradec Králové /vlek 2xZ37, Tišliar sólo/

                        10.8.                Očovská hruda, vlek Z 37+ L60S /Tišliar sólo/

                        30.-31.8.         SAF-Letecké dni Očová, 2x Z-37,štvorvlek,Tišliar sólo

                        6.-7.9.             CIAF Brno, 2x Z-37, Prokay 1x

                        13.9.                LD Nitra, Prokay

2009                13.-14.6.         IFD Hradec  Králové – 2x dvojvlek

                        28.6.                Majstrovstvá EÚ v bezmot. Lietaní – Makovíny , Prokay

                        5.-6.9.             CIAF 2009 Hradec Králové /1x 2x dvojvlek – zlé počasie v sobotu – Tišliar vedúci/

2010                4.-5.9.             CIAF 2010 Hradec Králové – 2x dvojvlek

2011                19.7.                ME v bezmotorovom lietaní Nitra – 1x štvorvlek

                        27.-28.8.         SIAF Sliač – 2x štvorvlek

                        3.-4.9.             CIAF Hradec Králové – 2x dvojvlek

2012                9.6.                  LD Dubnica n/V – 1x štvorvlek

                        18.8.                MS v bezm. akrobacií Dubnica n/V– 2x dvojvlek

                        1.-2.9.             SIAD Sliač – 2x štvorvlek

                         8.-9.9.             CIAF Hradec Králové – 2x dvojvlek

2013                22.6.                LD Žilina – 60 rokov VŠDS – štvorvlek

                        30.8.                Deň polície SR Sliač – štvorvlek

                        31.8.-1.9.        SIAF Sliač – 2x štvorvlek

                        7.-8.9.             CIAF 2013 Hradec Králové – 2x dvojvlek

                        14.-15.9.         LD Jihlava ČR – 2x dvojvlek

Ide celkom o 150 verejných akcií a leteckých dní + 48 vystúpení opakovaných – na dvojdňových akciách, teda za 32 sezón 198 vystúpení skupiny. Vystúpení v zahraničí /Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Česká republika, Juhoslávia, Poľsko, Slovinsko / bolo spolu 79/. Údaje platia k dňu  30.9.2013

V r. 1989 bolo realizovaných aj niekoľko vystúpení na lietadlách 4x L-13 SW Vivat. Za 30 sezón bolo realizovaných mnoho ďalších vystúpení motorovej skupiny Z 142 na menších akciách spoločenského charakteru v trojčlennej zostave , prípadne sólo akrobatické vystúpenie na L 13 Blaník.

Skupina „ Očovskí Bačovia „ je držiteľom „Diplome D Honneur“ FAI za rok 1999.

V r. 1999 bola tiež vyhlásená Slovenským olympijským výborom v kategórii – „Najlepšie družstvo“ na prvom mieste v Banskobystrickom kraji.

V roku 2008 na medzináronom leteckom dni CIAF 2008 v Brne bola skupina za svoje vystúpenie ohodnotená cenou za „Najlepšie predvedenú ukážku civilného lietadla“.

Pozvania na letecké dni skupina dostala okrem Slovenskej a Českej republiky z týchto krajín – Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Taliansko, Poľsko, Veľká Británia, Nórsko, USA, Indonézia, Juhoslávia, Dánsko, Slovinsko, Srbsko, Líbya, Južná Korea.