Letecký Športový Klub Zvolen

Letecký Športový Klub Zvolen

Letecký Športový Klub Zvolen

Pre pilotov

Vzhľadom na to, že sa letisko nachádza v riadenom vzdušnom priestore v pôsobnosti APP/TWR Sliač, sme povinní ako prevádzkovateľ ale aj ako piloti dodržiavať koordinačnú dohodu medzi nami a APP/TWR LZSL. Z tejto dohody pre nás vyplýva povinnosť preukázateľným spôsobom oboznámiť každého pilota, ktorý bude využívať túto plochu s jej obsahom. Preto ak chcete ku nám priletieť je nutné aby ste sa s koordinačnými postupmi tejto dohody oboznámili a dôsledne ich dodržiavali. Pristátím na tomto letisku potvrdzujete, že ste sa s koordinačnými postupmi oboznámili a budete ich dodržiavať. Koordinačnú dohodu získate aicky na Váš e-mail po vyplnení potrebných údajov.

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Imatrikulácia a typ ktorým priletíte (nepovinné)

Bližšie informácie o letisku nájdete v sekcii Letisko