Letecký Športový Klub Zvolen

Letecký Športový Klub Zvolen

Letecký Športový Klub Zvolen

Pre pilotov – dôležitá zmena

Vzhľadom na to, že sa letisko nachádza v riadenom vzdušnom priestore v pôsobnosti APP/TWR Sliač, sme povinní ako prevádzkovateľ ale aj ako piloti dodržiavať koordinačnú dohodu medzi nami a APP/TWR LZSL. Z tejto dohody pre nás vyplýva povinnosť preukázateľným spôsobom oboznámiť každého pilota, ktorý bude využívať túto plochu s jej obsahom. Preto ak chcete ku nám priletieť je nutné aby ste sa s koordinačnými postupmi tejto dohody oboznámili a dôsledne ich dodržiavali. Pristátím na tomto letisku potvrdzujete, že ste sa s koordinačnými postupmi oboznámili a budete ich dodržiavať. Koordinačnú dohodu získate aicky na Váš e-mail po vyplnení potrebných údajov.

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Imatrikulácia a typ ktorým priletíte (nepovinné)

Bližšie informácie o letisku nájdete v sekcii Letisko

Upozorňujeme na aktuálne obmedzenia v okolí:

1.) zmena spodnej hranice priestorov LZR225A/B/C (bývalé TMA 1/2/3 LZSL)

(C0865/22 NOTAMN
Q)LZBB/QRRCH/IV /BO/W/000/080/4840N01926E009
A)LZBB B)2205231002 C)2208232359EST
E)SPODNA HRANICA LZR225C ZMENENA NA GND. REF ENR 5.1.3.
F)GND G)8000FT AMSL )
(C0864/22 NOTAMN
Q)LZBB/QRRCH/IV /BO/W/000/080/4830N01924E008
A)LZBB B)2205231000 C)2208232359EST
E)SPODNA HRANICA LZR225B ZMENENA NA GND. REF ENR 5.1.3.
F)GND G)8000FT AMSL )
(C0863/22 NOTAMN
Q)LZBB/QRRCH/IV /BO/W/000/080/4826N01906E019
A)LZBB B)2205231000 C)2208232359EST
E)SPODNA HRANICA LZR225A ZMENENA NA GND. REF ENR 5.1.3.
F)GND G)8000FT AMSL )
2.) zriadenie priestoru LZR241 GND/4000 AMSL (strana 3)