Letecký Športový Klub Zvolen

Letecký Športový Klub Zvolen

Letecký Športový Klub Zvolen

Pre pilotov – dôležitá zmena

Vzhľadom na to, že sa letisko nachádza v riadenom vzdušnom priestore triedy D v pôsobnosti APP/TWR Sliač, sme povinní ako prevádzkovateľ ale aj ako piloti dodržiavať koordinačnú dohodu medzi nami a APP/TWR LZSL. Z tejto dohody pre nás vyplýva povinnosť preukázateľným spôsobom oboznámiť každého pilota, ktorý bude využívať túto plochu s jej obsahom. Preto ak chcete ku nám priletieť je nutné aby ste sa s koordinačnými postupmi tejto dohody oboznámili a dôsledne ich dodržiavali. Pristátím na tomto letisku potvrdzujete, že ste sa s koordinačnými postupmi oboznámili a budete ich dodržiavať. Koordinačnú dohodu získate automaticky na Váš e-mail po vyplnení potrebných údajov.

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Imatrikulácia a typ ktorým priletíte (nepovinné)

Letisko Dobrá Niva sa nachádza 10 km južne od mesta Zvolen, pri hlavnej ceste E77 (66) smerom na Šahy medzi obcami Podzámčok a Dobrá Niva. Je tvorené trávnatým vzletovým a  pristávacím pásom o rozmeroch 600 x 35 m, v ktorom je situovaná spevnená vzletová a pristávacia dráha (VPD) o rozmeroch 500 x 12 m. Na južnom konci VPD je zriadená manipulačná plocha o rozmeroch 50 x 50 m. Povrch VPD a manipulačnej plochy je asfaltový. VPD je orientovaná v smere 171º/351º a v jej strede je umiestnený vzťažný bod s nadmorskou výškou 348,5 m/1143ft n.m. Na severnom konci VPD je zriadené predpolie o rozmeroch 50 x 35 m. Únosnosť  VPD a manipulačnej plochy sa počas roka nemení.
Prístup na letisko je možný po asfaltovej ceste priamo odbočujúcej z hlavnej cesty E77 (66) pred železničnou stanicou Dobrá Niva smerom od Zvolena.