Letecký Športový Klub Zvolen

Letecký Športový Klub Zvolen

Letecký Športový Klub Zvolen

Letecké poľnohospodárske práce 4.3.2014

Dnes plnilo letisko účel na ktorý bolo pôvodne postavené v roku 1984. Letecké poľnohospodárske práce od Aero Slovakia pre Poľnohospodárske družstvo Dobrá Niva.