Letecký Športový Klub Zvolen

Letecký Športový Klub Zvolen

Letecký Športový Klub Zvolen

LZDN RWY 35 Fotky z predchádzajúceho dňa

Čas v samotnej fotke je UTC, čas na stránke pod miniatúrou fotky je Local Time.